English below.

Hitta hit

Platserna är belägna på Dalvägen 10, Solna

Hämta/Lämna

Gatuparkering, platserna är markerade med aimo stickers på laddboxarna.

Find location

The locations are situated on Dalvägen 10, in Solna

Pick up/Leave

On street parking, spots are marked with aimo stickers on the charging devices.